Publikációk

Az Archeometriai Kutatócsoport teljes publikációs listája: pdf

(utolsó frissítés: 2020. február 6.)

 

2019

 

Horváth E, Mozgai V, Bajnóczi B

Pure gold with poor workmanship – some unusual pieces of polychrome metalwork from the 5th-century Carpathian Basin

ARCHEOMETRIAI MŰHELY XVI/1: 43-56. 2019

 

Mozgai V, Bajnóczi B, Mráv Zs, Kovacsóczy B, Tóth M

Application of a laboratory micro-X-ray diffractometer (RIGAKU DMAX RAPID II) in the archaeometric analysis of archaeological artefacts – case studies of metal objects

ARCHEOMETRIAI MŰHELY XVI/1: 29-42. 2019

 

Mozgai V, Topa BA, Weiszburg TG, Mráv Zs, Bajnóczi B

SEM-EDS and μ-XRD study of the niello inlays of a unique late Roman silver augur staff (lituus) from Brigetio, Pannonia (Hungary)

ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES 11/4: 1599-1610. 2019

 

Szenthe G, Mozgai V, Horváth E, Bajnóczi B

Hun kori áldozati leletegyüttes Telki határából – Előzetes jelentés / Ritual deposit from the Hun period from Telki (central Hungary). A preliminary report

MAGYAR RÉGÉSZET online magazin / HUNGARIAN ARCHAEOLOGY e-journal, 2019 tavasz/spring: 9-19. 2019

 

Szőcs M, Káldi R, May Z, Bajnóczi B, Tóth M

Material analysis of the marble reliefs attributed to Benedetto da Maiano representing King Matthias Corvinus and Beatrice of Aragon and aspects of their technical execution

BULLETIN DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS – A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 123: 51-65. 2018

 

Bakonyi T, Kuna Á, Bajnóczi B

The characteristics of the painting technique deployed in the Annunciation by Gerard Seghers (?) – Stratigraphy and material-analysis in the light of seventeenth-century Flemish and Dutch traditions.

BULLETIN DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS – A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 123: 109-120. 2018

 

Osváth Zs, Fórizs I, Bajnóczi B

Szkíta dudoros pávaszemes gyöngyök górcső alatt

HATÁRTALAN RÉGÉSZET 4/3: 83-88. 2019

 

 

 

2018

 

Bajnóczi B, Nagy G, Sipos Gy, May Z, Váczi T, Tóth M, Boros I, Pattantyús M

Material analysis and TL dating of a Renaissance glazed terracotta Madonna statue kept in the Museum of Fine Arts, Budapest

JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE 33: 60-70. 2018

 

Baricza Á, Bajnóczi B, Kovács J, May Z, Szabó M, Szabó Cs, Tóth M

Chemical durability of lead-bearing glazes in sulphuric acid solutions – Laboratory experiments perfor-med on Zsolnay architectural ceramics from Budapest (Hungary)

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE 12/2: 216-236. 2018

 

Fórizs I, Rózsa Z, Mester E, Szabó M, Tóth M

Üvegleletek egy 12-13. századi település területéről (Orosháza-Bónum, Faluhely)

KAPOSVÁRI RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 6: 51-60. 2018

 

Györkös D, Bajnóczi B, Szakmány Gy, Balogh-László E, Szabó M, Tóth M

A besztercebányai (Banská Bystrica) típusú kályhacsempék archeometriai kutatásának előzetes eredményei

ARCHEOMETRIAI MŰHELY XV/1: 45–56. 2018 pdf appendix

 

Molnár K, Szilágyi V, Wolf M, Tóth M

Kecskemét-Nagykőrösi utca 7–9. lelőhely késő középkori – kora újkori fehérre égő kerámiáinak archeometriai (ásvány-kőzettani) vizsgálata

ARCHEOMETRIAI MŰHELY XV/1: 13–28. 2018 pdf

 

Mozgai V, Topa BA, Weiszburg TG, Mráv Zs, Bajnóczi B

SEM-EDS and μ-XRD study of the niello inlays of a unique late Roman silver augur staff (lituus) from Brigetio, Pannonia (Hungary)

ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES, in press

 

Osváth Zs, Fórizs I, Szabó M, Bajnóczi B

Archaeometric analysis of some Scythian and Celtic glass beads from Hungary

Archeometriai Műhely XV/1: 29–44. 2018 pdf

 

Bajnóczi B, Fintor K, Szabó M, Tóth M

Preliminary micro-XRF study of mosaic face beads found in an Early Sarmatian grave excavated at Dunakeszi – implications for the base glass composition and colourants

In: Rácz Zs, Koncz I, Gulyás B (eds.): “Hadak útján”. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVI. konferenciája (26th Conference of Young Scholars on the Migration Period). DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE (ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae) Supplementum 2, Budapest, 33–44. 2018

 

Balogh-László E, Györkös D, Bajnóczi B, Tóth M

Besztercebányai jellegű kályhacsempék régészeti és archeometriai kutatása

In. Ringer I (szerk.): A Fiatal Középkoros Régészek VIII. Konferenciájának Tanulmánykötete. (Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely, 2016. november 17-19.), Sátoralajújhely, 303-318. 2018

 

Kondé Zs, Kreiter A, Bajnóczi B, Tóth M, Viktorik O

The organization of ceramic production: A comparative analysis of typology and petrography at the Avar Age settlement of Daruszentmiklós (Hungary)

In: Rácz Zs, Koncz I, Gulyás B (eds.): “Hadak útján”. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVI. konferenciája (26th Conference of Young Scholars on the Migration Period). DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE (ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae) Supplementum 2, Budapest, 177–231. 2018

 

Mozgai V, Szabó M, May Z, Bajnóczi B

A Dunakeszi-Székesdűlőn feltárt korai szarmata sír aranyleleteinek kézi röntgenfluoreszcens és elektron-mikroszondás vizsgálata

In: Korom A, Balog Cs, Major B, Türk A (szerk.): Relationes rerum – Régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletére. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia Vol. 10, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézet – Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 209–223. 2018

 

Mozgai V, Szabó M, May Z, Bajnóczi B

Handheld X-ray fluorescence and electron microprobe analyses of gold artefacts of an early Sarnatian grave, Dunakeszi-Székes-dűlő, Hungary

In: Khrapunov I (ed.): The Crimea in the age of Sarmatians (200 BC – AD 400) III. Collected papers / Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. - IV в.н.э.). III. Сборник научный статей. „Heritage of Millenia” Non-Profitable Foundation, Institute of Archaeology of the Crimea of the Russian Academy of Sciences, Simferopol/Симферополь, 42–57. 2018

 

2017

 

Czifra Sz, Kreiter A, Kovács-Széles É, Tóth M, Viktorik O, Tugya B

Scythian age settlement near Nagytarcsa

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 68: 241–298. 2017

 

Osváth Zs, Fórizs I, Szabó M, Bajnóczi B

Vaskori üveggyöngyök régészeti és archeometriai kutatása

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Új folyam 4: 81-102. 2017

 

Siklósi Zs, M. Virág Zs, Mozgai V, Bajnóczi B

The spread of the products and technology of metallurgy in the Carpathian Basin between 5000 and 3000 BC – Current questions

DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE (ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae) Ser. 3. No. 5: 67–82. 2017 pdf

 

Ridovics A, Bajnóczi B, Dági M, Lővei P (szerk.)

Interdiszciplinaritás – Archeometriai, régészeti és művészettörténeti tanulmányok

Magyar Nemzeti Múzeum – Szépművészeti Múzeum, Budapest, 345 p., 2017 tartalomjegyzék

tanulmányok:

- Bajnóczi B, Nagy G, May Z, Boros I, Pattantyús M: Egy reneszánsz mázas terrakotta Madonna szobor (Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjtemény) anyaghasználata és készítéstechnikája az archeometriai kutatások tükrében

- Mozgai V: Aranyleletek archeometriai kutatásának lehetőségei

- Ridovics A, May Z, Bajnóczi B: Virágok, sellők, bányászkalapács. Kékmázas hutterita, habán edények és kályhacsempék a bányavárosi műhely munkáinak tükrében

 

Berta A., Török B, Tóth M, Barkóczy P, Kovács Á, Fintor K

Archaeometallurgical examination of finds from medieval bell casting foundries in Hungary

In: Montero-Ruiz I Perea A (eds.): Archaeometallurgy in Europe IV, Bibliotheca Praehistorica Hispana, vol XXXIII, Editorial CSIC, Madrid, pp. 259-267. 2017

 

Kreiter A, Skriba P, Bajnóczi B, Tóth M, Viktorik O, Pánczél P

A dunaszentgyörgyi avar temető kerámiái az archeometria tükrében

In: Türk A, Balogh Cs, Major B (szerk.): Hadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6., 2. kötet, PPKE BTK Régészeti Tanszék – MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia (A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok), 3.2 kötet, Archaeolingua, Budapest-Esztergom, pp. 21-102. 2017

 

Mozgai V, Bajnóczi B, Fórizs I, May Z, Hatvani IG, Dági M, Mráv Zs, Tóth M

Handheld XRF mapping of elemental composition of Roman silver artefacts: prelimi-nary results

In: Montero-Ruiz I Perea A (eds.): Archaeometallurgy in Europe IV, Bibliotheca Praehistorica Hispana, vol XXXIII, Editorial CSIC, Madrid, pp. 237-247. 2017

 

2016

 

Baricza Á, Bajnóczi B, Szabó M, Tóth M, Bendő Zs, Szabó Cs

Deterioration of glazed architectural ceramics due to environmental factors: A comparative study of two buildings in Budapest

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 11/2: 449-462. 2016

 

Mozgai V, Fórizs I, Bajnóczi B

Régészeti és történeti fémtárgyak nyersanyaga származási helyének meghatározása izotóp-geokémiai módszerrel: ólom-, ezüst- és rézizotópok együttes alkalmazása

Archeometriai Műhely XIII/4: 273-290. 2016 pdf

 

Rikker B, Vámos P, Tóth M, May Z

The archaeometric analysis of grave ceramics I. Raetian beakers and lead-glazed set from the eastern cemetery of the Aquincum civil town

Rei Cretariæ Romanæ Favtorvm Acta 44: 651-659. 2016

 

Szőcs M, Tóth M, Szabó M

Franz Xaver Messerschmidt Kovachich Márton György büsztje / Franz Xaver Messerschmidt’s Bust of Martin Georg Kovachich

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 120-121: 317-323. 2016

 

Baricza Á, Bajnóczi B, Tóth M, Káldos R, Szabó Cs

Characterization of particulate matter in attic and settled dusts collected from two buildings in Budapest, Hungary

In: Přikryl R, Török Á, Gomez-Heras M, Miskovsky K, Theodoridou M (Eds.): Sustainable Use of Traditional Geomaterials in Construction Practice. Geological Society, London, Special Publications 416: 239-252. 2016

 

2015

 

Bajnóczi B, Györkös D, Mozgai V, Szabó M, Tóth M

Archaeometric analysis of mosaic tesserae and a ‘red marble’ decorative stone from the Bizere monastery (Arad county, Romania)

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica (ISSN 1453-9306), Special issue 2015 (Monastic Life, Art, and Technology in 11th-16th centuries, ed. I. Burnichioiu): 341-360. 2015

 

Bajnóczi B, May Z, Ridovics A, Szabó M, Nagy G, Tóth M

The tin content of the blue-glazed Hutterite and Haban ceramics – implications for the production technology based on results of the handheld XRF and electron microprobe analyses

Acta Ethnographica Hungarica 60/2: 517-534. 2015

 

Baricza Á, Bajnóczi B, Szabó M, Szabó Cs, Tóth M

Különböző korú Zsolnay épületkerámiák összehasonlító anyagtani vizsgálata

Archeometriai Műhely XII/1: 33-50. 2015 pdf

 

Ridovics A, May Z, Bajnóczi B, Tóth M

Examination of Haban vessels with uranium-bearing blue glaze

Acta Ethnographica Hungarica 60/2: 485-515. 2015

 

Fórizs I, Bajnóczi B, Mozgai V, Szabó M, Tóth M

Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában: Mit, mivel és miért?

IX. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás (RAKK), 2015. április 22-24., Eger, Proceedings, CD, 5 oldal 2015 pdf

 

Ridovics A, Bajnóczi B, Nagy G, Tóth M

The transfer of the tin-glazed faience technology by Hutterite Anabaptists to East-Central Europe during 16th and 17th centuries

In: José Gonçalves M, Gómez-Martínez S (eds.) Actas do X Congresso Internacional A Cerâmica no Mediterrâneo – Silves, 22 a 27 outubro 2012 (Proceedings of 10th Congress on Medieval Pottery in the Mediterranean, 22-27 outubro 2012, Silves, Portugal), Câmara Municipal de Silves & Campo Arqueológico de Mértola, Silves, 619-623. 2015

 

2014

 

Bajnóczi B, Nagy G, Tóth M, Ringer I, Ridovics A

Archaeometric characterization of 17th-century tin-glazed Anabaptist (Hutterite)

faience artefacts from North-East-Hungary

Journal of Archaeological Science 45: 1-14. 2014 pdf

 

Bíró Gy, Fintor K, Raucsik B, Wolf M, Tóth M

Jászfényszaru–Szőlők-alja lelőhelyről származó árpád-kori kerámiák archeometriai vizsgálata

Archeometriai Műhely XI/1: 27-38. 2014 pdf

 

Györke R, Fintor K, Bozsó G, Szabó M

Bátaszék-Nagyorros avar kori kohótelep érc- és salakanyagának archeometriai elemzése

Archeometriai Műhely XI/1: 61-69. 2014 pdf

 

Kreiter A, Riebe DJ, Parkinson WA, Pető Á, Tóth M, Pánczél P, Bánffy E

Unique in its chaîne opératoire, unique in its symbolism: undressing a figurine from the 6th Millennium BC Körös culture, Hungary

Journal of Archaeological Science 11: 136-147. 2014 pdf

 

Szebenyi T, Fintor K, Raucsik B, Bozsó G, Tóth M

Archeometriai vizsgálatok Üllő 5. lelőhelyről származó pecsételt töredékeken

Archeometriai Műhely XI/1: 39-46. 2014 pdf

 

Gherdán K, Tóth M

3.3.11. Ceramic petrography and mineralogy

In: Horváth T: The prehistoric settlement at Balatonőszöd-Temetői-dűlő – The Middle Copper age, Late Copper age and Early Bronze age occupation

Varia Archaeologica Hungarica XXIX, Archaeolingua, Budapest,428-438. 2014

 

Havancsák I, Bajnóczi B, Tóth M, Kreiter A, Szöllősi Sz

Archaeometric investigation of Celtic graphitic pottery from two archaeological sites in Hungary

In: Martinón-Torres M (ed.): Craft and science: International perspectives on archaeological ceramics. UCL Qatar Series in Archaeology and Cultural Heritage vol. 1, Bloomsbury Qatar Foundation, Doha, Qatar, pp. 191-199. 2014

 

Pintér F, Bajnóczi B

"Vörös márvány" műtárgyak kőanyagának eredethatározása petrográfiai és stabilizotóp-geokémiai vizsgálatokkal

In: Rostás T.: "Magyarország földjére küldtek". Villard de Honnecourt és az érett gótika megjelenése Közép-Európában - A klosterneuburgi Capella Speciosa és Pannonhalma francia kapcsolatai, Budapest, 183-203. (I. Függelék) 2014

 

Tóth M

5.33. Mineralogy, X-ray powder diffraction

In: Horváth T: The prehistoric settlement at Balatonőszöd-Temetői-dűlő – The Middle Copper age, Late Copper age and Early Bronze age occupation

Varia Archaeologica Hungarica XXIX, Archaeolingua, Budapest, 646-648. 2014

 

2013

 

Bajnóczi B, Schöll-Barna G, Kalicz N, Siklósi Zs, Hourmouziadis G, Ifantidis F, Kyparissi-Apostolika A, Pappa M, Veropoulidou R, Ziota C

Tracing the source of Late Neolithic Spondylus shell ornaments by stable isotope geochemistry and cathodoluminescence microscopy

Journal of Archaeological Science 40: 874-882. 2013 pdf

 

Horváth T, Gherdán K, Kulcsár G, Sipos Gy, Tóth M

An Enigmatic funnel find of the Somogyvár-Vinkovci Culture from Balatonőszöd-Temetői dűlő in Transdanubia, Hungary

Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology IV/1: 23-38. 2013

 

Kelemen É, Tóth M, Kristály F, Rózsa P

Összehasonlító archeometriai vizsgálatok a Dél-Alföldön

ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ 138/1: 321-344. 2013

 

Kreiter A, Czifra Sz, Széles É, Tóth M, Viktorik O

Petrographic, LA-ICP-MS and XRD analyses of Hallstatt ceramics from a Scythian age settlement in North Hungary

In: Bergerbrant S, Sabatini S (eds.): Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen. BAR International Series 2508, Archaeopress, Oxford, pp. 477-490. 2013

 

Kreiter A, Bartus-Szöllősi Sz, Bajnóczi B, Azbej Havancsák I, Tóth M, Szakmány Gy

Ceramic technology and the materiality of Celtic graphitic pottery

In: Alberti ME, Sabatini S (eds.): Exchange networks and local transformations. Interaction and local change in Europe and the Mediterranean from the Bronze Age to the Iron Age. Oxbow Books, Oxford, pp. 169-179. 2013