Publikációk

Archeometriai Kutatócsoport

MTA CSFK Földtani és Geokémiai intézet

Az Archeometriai Kutatócsoport teljes publikációs listája: pdf

 

Fontosabb publikációk az elmúlt öt évből:

 

Rikker B, Vámos P, Tóth M, May Z

The archaeometric analysis of grave ceramics I. Raetian beakers and lead-glazed set from the eastern cemetery of the Aquincum civil town

Rei Cretariæ Romanæ Favtorvm Acta 44: 651-659. 2016

 

Baricza Á, Bajnóczi B, Tóth M, Káldos R, Szabó Cs

Characterization of particulate matter in attic and settled dusts collected from two buildings in Budapest, Hungary

In: Přikryl R, Török Á, Gomez-Heras M, Miskovsky K, Theodoridou M (Eds.): Sustainable Use of Traditional Geomaterials in Construction Practice. Geological Society, London, Special Publications 416: 239-252. 2016

 

Baricza Á, Bajnóczi B, Szabó M, Tóth M, Bendő Zs, Szabó Cs

Deterioration of glazed architectural ceramics due to environmental factors: A comparative study of two buildings in Budapest

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 11/2: 449-462. 2016

 

Bajnóczi B, Györkös D, Mozgai V, Szabó M, Tóth M

Archaeometric analysis of mosaic tesserae and a ‘red marble’ decorative stone from the Bizere monastery (Arad county, Romania)

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica (IISSN 1453-9306), Special issue 2015 (Monastic Life, Art, and Technology in 11th-16th centuries, ed. I. Burnichioiu): 341-360. 2015

 

Bajnóczi B, May Z, Ridovics A, Szabó M, Nagy G, Tóth M

The tin content of the blue-glazed Hutterite and Haban ceramics – implications for the production technology based on results of the handheld XRF and electron microprobe analyses

Acta Ethnographica Hungarica 60/2: 517-534. 2015

 

Ridovics A, May Z, Bajnóczi B, Tóth M

Examination of Haban vessels with uranium-bearing blue glaze

Acta Ethnographica Hungarica 60/2: 485-515. 2015

 

Ridovics A, Bajnóczi B, Nagy G, Tóth M

The transfer of the tin-glazed faience technology by Hutterite Anabaptists to East-Central Europe during 16th and 17th centuries

In: José Gonçalves M, Gómez-Martínez S (eds.) Actas do X Congresso Internacional A Cerâmica no Mediterrâneo – Silves, 22 a 27 outubro 2012 (Proceedings of 10th Congress on Medieval Pottery in the Mediterranean, 22-27 outubro 2012, Silves, Portugal), Câmara Municipal de Silves & Campo Arqueológico de Mértola, Silves, pp. 619-623. 2015

 

Fórizs I, Bajnóczi B, Mozgai V, Szabó M, Tóth M

Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában: Mit, mivel és miért?

IX. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás (RAKK), 2015. április 22-24., Eger, Proceedings, CD, 5 oldal 2015

 

Baricza Á, Bajnóczi B, Szabó M, Szabó Cs, Tóth M

Különböző korú Zsolnay épületkerámiák összehasonlító anyagtani vizsgálata

Archeometriai Műhely XII/1, 33-50. 2015 pdf

 

Havancsák I, Bajnóczi B, Tóth M, Kreiter A, Szöllősi Sz

Archaeometric investigation of Celtic graphitic pottery from two archaeological sites in Hungary

In: Martinón-Torres M (ed.): Craft and science: International perspectives on archaeological ceramics. UCL Qatar Series in Archaeology and Cultural Heritage vol. 1, Bloomsbury Qatar Foundation, Doha, Qatar, pp. 191-199. 2014

 

Bajnóczi B, Nagy G, Tóth M, Ringer I, Ridovics A

Archaeometric characterization of 17th-century tin-glazed Anabaptist (Hutterite)

faience artefacts from North-East-Hungary

Journal of Archaeological Science, 45, 1-14. 2014 pdf

 

Kreiter A, Riebe DJ, Parkinson WA, Pető Á, Tóth M, Pánczél P, Bánffy E

Unique in its chaîne opératoire, unique in its symbolism: undressing a figurine from the 6th Millennium BC Körös culture, Hungary

Journal of Archaeological Science, 11, 136-147. 2014 pdf

 

Györke R, Fintor K, Bozsó G, Szabó M

Bátaszék-Nagyorros avar kori kohótelep érc- és salakanyagának archeometriai elemzése

Archeometriai Műhely XI/1: 61-69. 2014 pdf

 

Szebenyi T, Fintor K, Raucsik B, Bozsó G, Tóth M

Archeometriai vizsgálatok Üllő 5. lelőhelyről származó pecsételt töredékeken

Archeometriai Műhely XI/1: 39-46. 2014 pdf

 

Bíró Gy, Fintor K, Raucsik B, Wolf M, Tóth M

Jászfényszaru–Szőlők-alja lelőhelyről származó árpád-kori kerámiák archeometriai vizsgálata

Archeometriai Műhely XI/1: 27-38. 2014 pdf

 

Horváth T, Gherdán K, Kulcsár G, Sipos Gy, Tóth M

An Enigmatic funnel find of the Somogyvár-Vinkovci Culture from Balatonőszöd-Temetői dűlő in Transdanubia, Hungary

Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology, IV/1, 23-38. 2013

 

Kreiter A, Czifra Sz, Széles É, Tóth M, Viktorik O

Petrographic, LA-ICP-MS and XRD analyses of Hallstatt ceramics from a Scythian age settlement in North Hungary

In: Bergerbrant S, Sabatini S (eds.): Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen. BAR International Series 2508, Archaeopress, Oxford, 477-490. 2013

 

Kreiter A, Bartus-Szöllősi Sz, Bajnóczi B, Azbej Havancsák I, Tóth M, Szakmány Gy

Ceramic technology and the materiality of Celtic graphitic pottery

In: Alberti ME, Sabatini S (eds.): Exchange networks and local transformations. Interaction and local change in Europe and the Mediterranean from the Bronze Age to the Iron Age. Oxbow Books, Oxford, 169-179. 2013

 

Bajnóczi B, Schöll-Barna G, Kalicz N, Siklósi Zs, Hourmouziadis G, Ifantidis F, Kyparissi-Apostolika A, Pappa M, Veropoulidou R, Ziota C

Tracing the source of Late Neolithic Spondylus shell ornaments by stable isotope geochemistry and cathodoluminescence microscopy

Journal of Archaeological Science, 40, 874-882. 2013 pdf

 

Fórizs I, Dévai K, Tóth M, Nagy G, May Z

A brigetiói üveggyártó műhely néhány jellemző üvegleletének műszeres analitikai vizsgálata

Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 18, 101-114. 2012

 

Fórizs I, Nagy G, Dévai K

Brigetiói üvegleletek műszeres analitikai vizsgálata

In: Bíró Sz, Vámos P (szerk.): FiRKák II. Fiatal Római Koros Kutatók II. Konferenciakötete (2007. október 9-10., Visegrád, 2009. november 20-22., Komárom), Mursella Régészeti Egyesület, Győr, 469-476. 2012

 

Pintér F, Wacha R, Bajnóczi B, Borsodiné Kovács M, Tóth M

Anyagtudomány és műemléki kutatás: középkori habarcsok vizsgálata a felső-ausztriai Prandegg várromából

Archeometriai Műhely IX/1 1-10. 2012 pdf

 

Gherdán K, Horváth T, Tóth M

Lehetőségek a kerámia-kőzettani kutatásokban. Esettanulmány egy több-periódusú lelőhelyen (Balatonőszöd – Temetői-dűlő, M7/S-10 lelőhely)

In: Kreiter A, Pető Á, Tugya B (szerk.): Környezet – Ember – Kultúra: Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde. A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ 2010. október 6-8.-án megrendezett konferenciájának tanulmánykötete, Budapest, 291-305 2012

 

Kalicz N, Siklósi Zs, Schöll-Barna G, Bajnóczi B, Hourmouziadis G H, Ifantidis F, Kyparissi-Apostolika A, Pappa M, Veropoulidou R, Ziota C

Aszód – Papi-földek késő neolitikus lelőhelyen feltárt kagylóékszerek származási helyének meghatározása stabilizotóp-geokémiai módszerrel

In: Kreiter A, Pető Á, Tugya B (szerk.): Környezet – Ember – Kultúra: Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde. A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ 2010. október 6-8.-án megrendezett konferenciájának tanulmánykötete, Budapest, 317-326 2012

 

Kelemen É, Tóth M, Bajnóczi B

Csongrád megyei Árpád- és későközépkori építőanyagok archeometriai vizsgálata

In: Kreiter A, Pető Á, Tugya B (szerk.): Környezet – Ember – Kultúra: Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde. A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ 2010. október 6-8.-án megrendezett konferenciájának tanulmánykötete, Budapest, 327-334 2012

 

Lakatos Sz, May Z, Tóth M

Egy bronz Venus szobor vizsgálata régészeti és természettudományos módszerek együttes alkalmazásával

In: Kreiter A, Pető Á, Tugya B (szerk.): Környezet – Ember – Kultúra: Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde. A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ 2010. október 6-8.-án megrendezett konferenciájának tanulmánykötete, Budapest, 335-342 2012

 

Sipos Gy, Horváth T, May Z, Tóth M

Adatok Balatonőszöd – Temetői-dűlő, késő rézkori rituális álarc keltezéséhez

In: Kreiter A, Pető Á, Tugya B (szerk.): Környezet – Ember – Kultúra: Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde. A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ 2010. október 6-8.-án megrendezett konferenciájának tanulmánykötete, Budapest, 373-384 2012

 

Szilágyi V, Gyarmati J, Tóth M, Taubald H, Balla M, Kasztovszky Zs, Szakmány Gy

Petro-mineralogy and geochemistry as tools of provenance analysis on archaeological pottery: Study of Inka Period ceramics from Paria, Bolivia

Journal of South American Earth Sciences 36 1-17 2012

 

Bajnóczi B, Nagy G, May Z, Tóth M

Adalékok a szászkézdi kerámiák készítési technikájához anyagvizsgálatok alapján

Néprajzi Értesítő 93 95-109 2011

 

Czifra Sz, Kreiter A, Széles É, Tóth M, Viktorik O

Kora vaskori korongolt kerámia a Kárpát-medencében

Archeometriai Műhely VIII/3 235-250 2011 pdf

 

Kreiter A, Azbej Havancsák I, Sipos P, Tóth M, Viktorik O

Maroslele–Panáról származó neolitikus kerámia töredékek petrográfiai, XRF és XRD vizsgálata

In: Paluch T (szerk.): Maroslele-Panahát. Középső neolit település a kultúrák határvidékén.  MFMÉ-Monographia Archaeologica 2, Szeged, 303-325 2011

 

Lővei P, Tóth M

Középkori színes paszták, kőragasztók és festékek anyagvizsgálata (Esztergom, Pilis, Gyulafehérvár, Kassa)

Művészettörténeti Értesítő 60/2 187-194 2011

 

Havancsák I, Fekete J, Bajnóczi B

Carbon isotope study on Celtic graphite-tempered archaeoéogical ceramics from the South Transdanubian region (Hungary)

Central European Geology 54/1-2 75-79 2011

 

Péterdi B, Szakmány Gy, Judik K, Dobosi G, Kovács J, Kasztovszky Zs, Szilágyi V

Bazalt anyagú csiszolt kőeszközök kőzettani és geokémiai vizsgálata (Balatonöszöd - Temetői dűlő lelőhely)

Archeometriai Műhely VIII/1 33-68 2011 pdf

 

Szilágyi V, Szakmány Gy, T. Biró K, Taubald H, Tóth M, Balázs R, Leno V, Zöldföldi J, Csengeri P

Előtanulmányok a kerámia nyersanyag mintavételezés stratégiájának kidolgozásához a középső neolitikus bükki kultúra finomkerámiájának archeometriai vizsgálata kapcsán

Archeometriai Műhely VIII/1 69-84 2011 pdf

 

Bajnóczi B, Nagy G, Tóth M, Ringer I, Ridovics A

A sárospataki ágyúöntő műhelyben feltárt 17. századi habán kerámialeleletek mázának mikroszerkezete és összetétele

Archeometriai Műhely VIII/1 1-16 2011 pdf

 

Pintér F, Weber J, Bajnóczi B, Tóth M

Brick-lime mortars and plasters of a sixteenth century Ottoman bath from Budapest, Hungary

In: Turbanti-Memmi I (ed.): Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry, 13th-16th May 2008, Siena, Italy. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 293-298 2011

 

Szilágyi V, Taubald H, T. Biró K, Koós S J, Csengeri P, Tóth M, Szakmány Gy

Preliminary archaeometric data on fineware from the Middle Neolithic Bükk Culture

In: Turbanti-Memmi I (ed.): Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry, 13th-16th May 2008, Siena, Italy. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 159-167 2011

 

Horváth T, Sipos Gy, May Z, Tóth M

The date of the Late Copper Age ritual mask from Balatonőszöd-Temetői dűlő

Antaeus 31-32 499-512 2010

 

Sipos Gy, Kiss T, Páll D G, Tóth O, Schubert G, Tóth M

Mintagyűjtés; minta-előkészítés; mintaveszteség TL kormeghatározás során

Archeometriai Műhely VII/2 131-136 2010 pdf

 

Gherdán K, Tóth M, Herbich K, Hajnalová M, Hložek M, Prokeš L, Mihály J, Horváth T

Természettudományos megfigyelések a középső és késő rézkori kultúrák fazekasáruin Balatonőszöd–Temetői Dűlő lelőhelyen

Archeometriai Műhely VII/1 83-104 2010 pdf

 

Nagy G, Pásztor A, Fórizs I, Tóth M

Szarmata és avar kori üveggyöngyök elektronmikroszondás vizsgálata

Archeometriai Műhely VII/1 27-50 2010 pdf appendix

 

Kreiter A, Tóth M

A dunántúli mészbetétes kultúra kerámiáinak petrográfiai vizsgálata; és az inkrusztáció összetételének meghatározása röntgen pordiffrakciós vizsgálattal Mernye–Nagy-árok  lelőhelyről / Petrographic analysis of ceramics of the Transdanubian Encrusted Pottery culture and the determination of the composition of encrustation by X-ray powder diffraction from the site of Mernye-Nagy-árok

In: Kvassay J. (szerk.): Évkönyv és jelentés a K.Ö.SZ. 2008. évi feltárásairól. Field Service for Cultural Heritage 2008 Yearbook and Review of Archeological Investigations. Budapest, 299-318 2010