Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

MTA Ásvány-kőzettani és Geokémiai Bizottság

IUGS Magyar Nemzeti Bizottság

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Paleoklima Kutatási Társulás

Archeometria Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

 

BALÁZS BRIGITTA RÉKA

tudományos segédmunkatárs

telefon: 309-2600 / 1159 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: balazsr@geochem.hu

szoba: 219

 

 

Kutatási terület:

 

- Ásványok és agyagásványok röntgendiffrakciós határozása

- Talajok agyag- és vasásványos alkotóinak nehézfém-megkötő szerepe

 

 

Rövid szakmai önéletrajz:

 

Születési idő, hely:

1985. Budapest

 

Munkahely:

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet (2010-től)

 

Jelenlegi beosztás:

Tudományos segédmunkatárs

 

Képesítés, fokozat:

- 2005-2010: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, környezettudomány szak, környezet-földtudomány és környezetkémia szakirányok.

A diplomamunka címe: A réz megkötődésének komplex ásványtani és környezet-geokémiai vizsgálata egy barna erdőtalajon

- 2010- : Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földtudományi Doktori Iskola, Földtan-Geofizika program, Ph.D. hallgató

 

Egyéb tanulmányok:

2009 január–május: Erasmus tanulmányi ösztöndíj: University of Jyväskylä, Finnország, Environmental Sciences

2009 augusztus 23–szeptember 2: ERASMUS IP, Budapest/Pécs, Advance Clay 2: Economic and Environmental Importance of Clays

–2010 augusztus 28-szeptember 6: ERASMUS IP, Szeged, Advance Clay 3: Colloid Properties of Clays and Environmental Applications

 

 

Publikációk:

 

Folyóirat cikkek

 

Németh T, Sipos P, Balázs R, Szalai Z, Mészáros E, Di Gléria M: Adsorption of copper on the illuviation and accumulation horizons of a Luvisol Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 5: 19-24 2010

Balázs R, Németh T, Sipos P, Szalai Z, May Z: A réz megkötődésének vizsgálata egy agyagbemosódásos barna erdőtalaj akkumulációs és kilúgozódási szintjein. Talajvédelem különszám 315-322 2011

Szabó M, Szalai Z, Horváth-Szabó K, Jakab G, Németh T, Balázs R: A növényzet ökológiai mutatóinak kapcsolata a tájfoltok talajkémiai és talajfizikai tulajdonságaival egy alföldi mocsárrét példáján. In: Farsang A, Mucsi L, Keveiné Bárány I (szerk.) Táj - érték, lépték, változás Szeged: SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, 2012. pp. 161-169. (GeoLitera) (ISBN:978-963-306-151-0)

Szalai Z, Szabó M, Zboray N, Kiss K, Horváth-Szabó K, Jakab G, Balázs R, Németh T, Madarász B: Relationship between ecological indicators and soil properties (in case of a wetland). Hungarian Geographical Bulletin 61/3: 187-196.

 

Válogatott kivonatok

 

Balázs R, Németh T, Sipos P: Agyagbemosódásos barna erdőtalaj akkumulációs és kilúgozódási szintjének rézadszorpciós vizsgálata. In: Farsang Andrea, Ladányi Zsuzsanna, Puskás Irén (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajaink a változó terrmészeti és társadalmi hatások között. Konferencia helye, ideje: Szeged, 2010. szeptember 3-4. Szeged: SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 2010. p. 21.

Balázs R, Németh T, Sipos P: Zaharia L, Kis A, Topa B, Papp G, Weiszburg TG (szerk.) Sorption of copper on the eluviation and accumulation horizons of a brown forest soil: 20th General Meeting of the International Mineralogical Association (21-27 August, 2010, Budapest, Hungary). ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHHICA – ABSTRACT SERIES 6: p. 642.

Balázs R, Németh T, Makó A, Kovács Kis V: Mineralogical effect of FAO particle size analysis procedure In: Conference Proceedings of 6th ISMOM: Soil Interfaces in a changing world. Konferencia helye, ideje: Montpellier, France, 2011. június 26-július 1. p. 106.

Balázs R, Németh T, Sipos P, May Z, Czinkota I: Iron oxide removal and copper sorption on a Luvisol argic horizon. In: Conference Proceedings of 6th ISMOM: Soil Interfaces in a changing world. Konferencia helye, ideje: Montpellier, France, 2011. június 26-július 1. p. 203.

Balázs R, Németh T, Makó A, Kovács Kis V, Keresztes M: A mechanikai összetétel meghatározása során alkalmazott minta-előkésztés talajásványtani hatása. In: Lukács Gábor (szerk.) LIII. Georgikon Napok Konferencia helye, ideje: Keszthely, 2011. szeptember 29-30. Keszthely: Ziegler Nyomda, 2011. p. 34. (ISBN 978-963-9639-43-0)

Balázs R, Németh T, May Z: Az amorf vas-oxidok oldódásának kinetikai vizsgálata egy barna erdőtalajon. In: Bertóti Réka Diána, Dobos Endre (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.08.23-2012.08.25. Miskolc: Z-Press Kiadó, p. 34.

Balázs R, Németh T, Szalai Z, Kiss K, Horváth-Szabó K, Mészáros E, Sipos P: Vízhatású talajok vaásványos változásainak vizsgálata. In: Bertóti Réka Diána, Dobos Endre (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.08.23-2012.08.25. Miskolc: Z-Press Kiadó, p. 35.

Balázs R, Makó A, Hernádi H, Németh T: A magyar és a nemzetközi szabvány szerinti pipettás szemcsösszetétel mérések és előkészítések komplex vizsgálata. In: Bertóti Réka Diána, Dobos Endre (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.08.23-2012.08.25. Miskolc: Z-Press Kiadó, p. 19.

Balázs R, Németh T, Szalai Z, Sipos P: Clay and iron mineralogical study of meadow soils from a Hungarian wetland area. In: Martin ©»astnŷ and Anna ®igová (eds.) 6th Mid-Europen Clay Conference (September 4-9, 2012, Průhonice). Informátor – Book of Abstracts 49: p. 148.

 

Utolsó frissítés: 2012. november 12.