Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

MTA Ásvány-kőzettani és Geokémiai Bizottság

IUGS Magyar Nemzeti Bizottság

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Paleoklima Kutatási Társulás

Archeometria Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

 

FÓRIZS ISTVÁN

PhD

tudományos főmunkatárs

telefon: 309-2600 / 1151 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: forizs@geochem.hu

szoba: 311

 

 

Főbb kutatási területek 

 

Izotóp-hidrogeokémia:

- Rétegvizek eredetének és keveredésének meghatározása környezeti izotópok és kémiai összetétel segítségével

- Magyarországi hévizek eredetének vizsgálata

- Dunai parti-szűrésű vízbázisok dinamikájának vizsgálata stabil-oxigénizotópos mérésekkel

- Magyarországi perzisztens folyami puhatestűek recens és fosszilis mészvázának stabil-izotópos vizsgálata

- Sérülékeny földtani környezetben lévő vízbázisok érzékenységének vizsgálata

 

Archeometria (régészeti geokémia):
- Seuso Kutatási Projekt
- Történeti üvegek geokémiája (szkíta, kelta, szarmata, római, avar, magyar)

 

- Archaemetria Kutatócsoport

- Geokémia és Paleoklíma (G & P Kutatócsoport)

 

 

Rövid tudományos önéletrajz

 

Születési idő, hely:1958. Vasad (Pest megye)

 

Munkahely: 1983-tól MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, Budapest

 

Jelenlegi beosztás: tudományos főmunkatárs

 

Akadémiai/egyetemi fokozatok, címek:

- okleveles fizikus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1983
- Ph.D., Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1996

 

Főbb kutatási projektek:

- 2001- Magyarországi perzisztens folyami puhatestűek recens és fosszilis mészvázának stabil-izotópos vizsgálata (OTKA)

- 1998- A Csepel-szigeti parti-szűrésű vízadó vizének eredete és áramlási dinamikája izotópos mérésekkel

- 1997-2001 A szikesedéshez kapcsolódó vízmozgások tanulmányozása Hortobágyon

- 1997-2002 Avar kori üveggyöngyök eredetének vizsgálata

- 1996-1998 A Budapestet ellátó parti-szűrésű vízbázisok (Szentendrei-sziget és Csepel-sziget) vizének és szennyezőinek eredete

- 1997-1998 A budapesti hévizek eredetének vizsgálata stabilizotópos mérésekkel

- 1993-1995 A Mecseki zeolitosodás genetikai vizsgálata

- 1991-1995 Az Újkígyósi Regionális, a Zalaegerszegi és a Soproni Vízművek védőterületén a rétegvizek védettségének vizsgálata

- 1989- Részvétel az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumban kialakított izotóplaboratórium felállításában, működtetésében, fejlesztésében

- 1985-1990 Magyarországi, jugoszláviai és spanyolországi granitoidok ritkaföldfém-tartalmú járulékos ásványainak elektron-mikroszondás tanulmányozása

 

Oktatási tevékenység:

- 1998: speciális kollégium (ELTE Alkalmazott- és Környezetföldtani tanszék): "Az izotóp-geokémia gyakorlati alkalmazása a víz- és üledékföldtan területén" Demény Attilával közösen.

- 2004: speciális kollégium (ELTE, Természetföldrajzi Tanszék): Az izotóp-geokémia klímarekonstrukciós alkalmazásai.

- 2005/2006-os tanév, II. félév: speciális kollégium (ELTE, Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszék): Izotóp-hidrogeokémia.

- 2006/2007-es tanév, I. félév: speciális kollégium (ELTE Kőzettan-Geokémia Tanszék): Stabilizotóp-geokémia (közösen Demény Attilával és Siklósy Zoltánnal).

- 2007/2008-es tanév, I. félév: speciális kollégium (ELTE Kőzettan-Geokémia Tanszék): Stabilizotóp-geokémia (közösen Demény Attilával, Siklósy Zoltánnal, Barna Gabriellával és Kele Sándorral).

- 2007/2008-es tanév, II. félév: speciális kollégium (ELTE Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszék): Izotóp-hidrogeokémia (Dr. Deák József részvételével).

- 2008/2009-es tanév, II. félév: speciális kollégium (ELTE Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszék): Izotóp-hidrogeokémia (Dr. Deák József részvételével).

 

- 2010 ősz - stabilizotóp-geokémia előadások

- 2010-2011 második félév - izotóp-vízgeokémiai előadások

- 2016/2017 első félév - Stabilizotóp-geokémiai előadások

 

- Szakdolgozók:
Öt M.Sc. szakdolgozó az Eötvös Loránd Tudományegyetemen: izotóp-vízgeokémia
Egy M.A. szakdolgozó a Szegedi Tudomáynegyetemen: üveg leletek archeometriai vizsgálata

- Doktoranduszok:
Berecz Tamás, 1997-2002, ELTE Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszék

 

Szakmai közéleti tevékenység:

- European Society for Isotope Research alapító tagja, 1994-1996 között a Társulat titkára, 2009-2011 között a társulat elnöke, jelenleg a Tanácsadó Testület tagja

- Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Magyarhoni Földtani Társulat,  Magyar Kémikusok Egyesülete, 'International Association of Hydrological Sciences', 'International Association of Hydrogeologists' és az 'International Association of Geochemistry and Cosmochemistry' tagja

 

Ösztöndíjak:
- Fulbright Kutatói Ösztöndíj (1995. szep.-dec.)
- Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (1998-2001)

 

Elnyert díjak:
- 1992 Szádeczky-Kardoss Elemér 2. díj, megosztva

 

Teljes publikációs jegyzékFontosabb publikációk: izotópgeokémia

Kern Z., R. S. Harmon, I. Fórizs (2016) Stable Isotope Signatures of Seasonal Precipitation on the Pacific Coast of Central Panama. Isotopes in Environmental and Health Studies 52(1-2):128-140

Harmon, R.S., Wörner, G., Goldsmith, S.T., Harmon, B.A., Gardner, C.B., Lyons, W.B., Ogden, F.O., Pribil, M.J., Long, D.T., Kern, Z., Fórizs, I. (2016) Linking silicate weathering to riverine geochemistry—A case study from a mountainous tropical setting in west-central Panama. Geological Society of America Bulletin, 128(11/12);1780-1812

Paul D, G Skrzypek, I Fórizs (2007) Normalization of measured stable isotopic compositions to isotope reference scales – a review. Rapid Communications in Mass Spectrometry 21:3006-3014

Kármán K., Piotr Maloszewski, József Deák, István Fórizs, Csaba Szabó (2014) Transit time determination for a riverbank filtration system using oxygen isotope data and the lumped-parameter model. Hydrological Sciences Journal 59(6):1109-1116

Fórizs I, Berecz T, Molnár Z, Süveges M (2005) Origin of shallow groundwater of Csepel Island (south of Budapest, Hungary, Danube River): isotopic and chemical approach. Hydrological Processes 19: 3299-3312

Fórizs I, Zámbó L (2003) Stable isotope study on karst water in the Béke Doline, Aggtelek Karst, Hungary. In: Horváth G (ed.) Soil effect on karst processes, Department of Physical Geography and Department of Geography Teacher Education, Faculty of Science, Eötvös Rolánd University, Budapest, pp. 73-80. pdf.


Fontosabb publikációk: archeometria

Mozgai V., Bernadett Bajnóczi, István Fórizs, Zoltán May, István G. Hatvani, Marianna Dági, Zsolt Mráv, Mária Tóth (2017) Handheld XRF mapping of elemental composition of Roman silver artefacts: Preliminary results. In: Ignacio Montero-Ruiz and Alicia Perea (Eds) Archaeometallurgy in Europe IV, Bibliotheca Praehistorica Hispana, vol XXXIII. Editorial CSIC, Madrid, pp. 237-247

Mozgai V., Fórizs I, Bajnóczi B (2016) Provenance determination of archaeological and historical metal objects with isotope geochemical method: Combined use of lead, silver and copper isotopes. Archeometriai Műhely XIII(4):273-290

Tóth, M., Bertóti, I, Mohai, M., Fórizs, I., Vozil, I. (2001) Material analysis of the bronze statuette of Imhotep. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 95:35-44

Fórizs I., Pásztor A. , Nagy G., Tóth M. (2001) Avar és szarmata gyöngyök Csongrád megyéből. Az anyaguk is különbözik vagy csak a típusuk? In: A Wosynsky Mór Múzeum Évkönyve XIII. Hadak Útján. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 2001, 69-89

Fórizs I., Pásztor A., Nagy G., Tóth M. (2000) Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához IV. Miből és hogyan? In: Hadak útján (A népvándorlás kor fiatal kutatóinak X. konferenciája, Domaszék, 1999. november 27-30.). Eds.: Bende L.-Lőrinczy G.-Szalontai Cs. Szeged 2000, 321-340

Fórizs I., Tóth M., Nagy G. , Pásztor A. (1999): Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II. Vörös opak üvegek In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak 8. találkozójának előadásai (Veszprém, 1997. november 28-30.). Veszprém, 1999, pp. 87-110. http://www.chemonet.hu/hun/teazo/geo/avar/index.html

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018. április 18.