Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

MTA Ásvány-kőzettani és Geokémiai Bizottság

IUGS Magyar Nemzeti Bizottság

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Paleoklima Kutatási Társulás

Archeometria Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

 

AZBEJNÉ HAVANCSÁK IZABELLA

tudományos segédmunkatárs

telefon: 309-2600 / 1112 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: havancsaki@geochem.hu

szoba:  312

 

 

Kutatási terület:

 

- archeometria

- régészeti kerámiák petrográfiai vizsgálata

- kelta korú grafitos kerámiák vizsgálata

 

 

Rövid szakmai önéletrajz:

 

Születési idő, hely:

1984. Orosháza

 

Munkahely:

Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézet, Budapest

 

Jelenlegi beosztás:

Tudományos segédmunkatárs

 

Képesítés, fokozat:

- 2002-2008: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, geológus szak, ásványi nyersanyag kutatás szakirány.

A szakdolgozat címe: Spinellbe zárt szilikátolvadék-zárvány vizsgálatok a Mirdita ofiolitegység nagy MgO-tartalmú bazaltjában (Albánia).

- 2008- : Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajz és Földtudományi Doktori Iskola, Ph.D. hallgató

 

Elnyert díjak, tanulmányok:

- 2006. december 16. Budapest, Geológus Tudományos Diákköri Konferencia, II. helyezés,

- 2006. Papp Simon Alapítvány ösztöndíja tudományos diákköri munka támogatására,

- 2007. április 4-6. Szeged, Geológus Tudományos Diákköri Konferencia, IV. helyezés,

- 2007. Pro Renovanda ösztöndíja fiatal kutatók számára tudományos diákköri munka támogatására,

- 2008. március 28-29. Baja, Magyar Geofizikusok Egyesület és a Magyarhoni Földtani Társulat XXXIX. Ifjú Szakemberek Ankétja, Elméleti kategória, Magyar Állami Földtani Intézet különdíja,

- Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottsága (MÖB) és a Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) támogatásával megvalósult egy hetes ösztöndíj a Tübingeni Egyetem Geokémiai Tanszékére. Tübingen, 2009. július 18-25.

- Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottsága (MÖB) és a Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) támogatásával megvalósult kilenc napos ösztöndíj a Tübingeni Egyetem Geokémiai Tanszékére. Tübingen, 2010. június 16-24.

 

 

 

Publikációk:

 

Folyóirat cikkek:

 

Havancsák, I., Bajnóczi, B., Szakmány, Gy., Keiter, A., Szőllősi, Sz., Gáti, Cs. (2009) A petrográfiai vizsgálatok jelentősége a kelta kerámiák grafitos soványítóanyagának proveniencia meghatározásában. Archeometriai Műhely 2009/4 1-14. o.

 

Kreiter, A., Bajnóczi, B., Havancsák, I., Tóth, M., Szakmány, Gy. (2009) Kelta kerámiák makroszkópos és archeometriai vizsgálata / Macroscopic and archeometrical analysis of Celtic ceramics. In: Település és temetőfeltárás Dunaszentgyörgy határában / Settlement and cemetery excavations at the borders of Dunaszentgyörgy. VIA - Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák / VIA – Monographia Minor in Cultural Heritage 1: 157-200.

 

Havancsák, I., Bajnóczi, B., Tóth, M., Kreiter, A., Szöllősi Sz. (2009) Kelta grafitos kerámia: elmélet és gyakorlat Dunaszentgyörgyi kerámiák ásványtani, petrográfiai és geokémiai vizsgálatának tükrében. Archeometriai Műhely 2009/1 39-51. o.

 

Szöllősi, Sz., Havancsák, I., Bajnóczi, B., Kreiter, A., Szakmány, Gy., Tóth, M. (2009) Archeometriai vizsgálatok szerepe a kelta grafitos kerámiák régészeti interpretációjában. MΩMOΣ VI. (Ed. Ilon G.) Szombathely, 385-400. o.
 

 

Kéziratok:

 

Havancsák I. (2007) Szilikátolvadék-zárvány vizsgálatok plagioklász fenokristályokban a Zalai-medence paleogén dácitjából. Tudományos Diákköri Dolgozat, pp. 51.

 

Havancsák I. (2008) Spinellbe zárt szilikátolvadék-zárvány vizsgálatok a Mirdita ofiolitegység nagy MgO-tartalmú bazaltjában (Albánia). Diplomadolgozat, pp. 84.

 

 

Válogatott kivonatok:

 

Havancsák I., Bajnóczi B., Tóth M., Kreiter A., Voicsek V. (2010) Régészeti kérdések-természettudományos válaszok a sátorhelyi grafitos kelta kerámialeletanyag vizsgálatának tükrében. 2010. október 6-8. Környezet – Ember – Kultúra “Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde” című konferencia, Budapest. Absztrakt kötet: 52. o.

 

Havancsák I, Bajnóczi B, Tóth M, Németi J (2010) Északnyugat-romániai kelta kerámiák grafitos soványítóanyagának provenienciája. 2010. November 17. „Magyar archeometriai előadások a budapesti „IMA 2010” világkonferencián” c. előadóülés, az MTA X. Osztály Geokémiai és Ásvány-Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Munkabizottsága és az MTA Geokémiai Kutatóintézete szervezésében, Budapest.

 

Havancsák, I., Bajnóczi, B., Tóth, M., Németi, J. (2010) Provenance of graphite in Celtic graphitic ceramics from North-west Romania. 2010. Augusztus 21-27. The 20th General Meeting of the International Mineralogical Association (IMA 2010) Bonds and Bridges: Mineral Sciences and their Application, Budapest.

 

Havancsák, I (2009) Kelta korú grafitos kerámiák archeometriai célú vizsgálata Dunaszentgyörgy régészeti lelőhelyről. 2009. március 27-28. XL. Ifjú Szakemberek Ankétja, Keszthely. Abstract kötet 69-70. o.

 

Havancsák, I., Bajnóczi, B., Tóth, M., Kreiter, A., Szöllősi Sz. (2009) Provenance analysis of Celtic graphitic pottery from Dunaszentgyörgy (South-Hungary). 2009. július 9-13. 16. Meeting of the Assosiation European Geological Societies (MAEGS 16.) Geology for Society: Education and Cultural Heritage, Kolozsvár, Abstract kötet 89.o.

 

Havancsák, I., Bajnóczi, B., Tóth, M., Kreiter, A., Szöllősi, Sz. (2009) Archeometric investigation of celtic graphitic pottery from different archeological sites from Hungary. 2009. szeptember 10-13. 10. European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC’ 09) From Craft to Science, London, Abstract kötet 59.o.

 

Havancsák, I., Bajnóczi, B., Szakmány, Gy. (2009) A petrográfiai vizsgálatok jelentősége a kelta grafitos kerámiák proveniencia meghatározásában. 2009. november 12. „Természettudományos vizsgálatok régészeti és művészettörténeti alkalmazása fiatal kutatók előadásában” című előadóülés, Budapest.

 

Kreiter, A, Bajnóczi, B., Havancsák, I., Tóth, M., Szakmány, Gy., Szöllősi, Sz. (2009) Geokémiai vizsgálatok szerepe a kelta grafitos kerámiák régészeti interpretációjában. 2009. március 19-21. Őskoros kutatók 6. Összejövetele, Kőszeg. Abstract kötet 49. o.

 

Kreiter, A., Bajnóczi, B., Havancsák I., Tóth, M., Szöllősi Sz. (2008) Kelta grafitos kerámia: elmélet és gyakorlat a geokémiai vizsgálatok tükrében. 2008. november 19., A geokémiai interpretáció jelent?sége az archeometriai kutatásban című előadóülés.

 

 

Utolsó frissítés: 2011. május 3.