Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

RUSZKICZAY-RÜDIGER ZSÓFIA

PhD

tudományos főmunkatárs

telefon: 309-2600 /  1355 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: : rrzsofi(at)geochem.hu

szoba: 315

 

Főbb kutatási területek

 

geomorfológia; negyedidőszak kutatás

geokronológia, kitettségi kor és eróziós ráta vizsgálata litoszférában helyben keletkező kozmogén izotópokkal (3He, 10Be, 26Al)

szerkezetmorfológia; neotektonika; a felszínformák, a szerkezeti mozgások és az eróziós folyamatok kapcsolatrendszerének vizsgálata

 

Kozmogén izotópos minta-előkészítő labor

 

 

 

Rövid szakmai önéletrajz

 

Születési hely, idő: Budapest, 1976

 

Végzettség:

 

2000. geográfus, ELTE TTK. A dolgozat címe: A Sajó–Hernád hordalékkúp déli részén választott mintaterület későglaciális-holocén fejlődése.

2007. PhD, Vrije Universiteit, Amsterdam. Az értekezés címe: Tectonic and climatic forcing in Quaternary landscape evolution in the Central Pannonian Basin: A quantitative, geomorphological, geochronological and structural analysis.

 

Társulati tagság:

 

HUNTEK (Magyar Tektonikai Munkacsoport)

CETEG (Central European Tectonic Group)

Magyar Rétegtani Bizottság Kvarter Albizottsága

Magyarhoni Földtani Társulat

INQUA Magyar Nemzeti Bizottság

EGU (European Geosciences Union)

Georeview folyóirat szerkesztőségi tag

 

Nyelvtudás:

 

Angol: középfok C, 1994

Spanyol: felsőfok C, 1995

 

Ösztöndíjak, tanulmányutak:

 

2000-2004. Magyar Állami Doktori Ösztöndíj, ELTE TTK, Földtudományi Program, Természetföldrajzi Tanszék (2+1 év)

2002-2003. Marie Curie Felowship, Amszterdam, Vrije Universiteit Élet és Földtudományi Kar, Izotópgeokémiai Tsz. Eurobasin Központ /ISES/ (9 hónap)

2005. Visitor Research Fellowship, Amsterdam, Vrije Universiteit, Élet és Földtudományi Kar, Netherlands Research Centre for Integrated Solid Earth Sciences /ISES/ (3 hónap)

2005. március 17-18. TOPO-EUROPE: 4D Topography Evolution in Europe: Uplift, Subsidence and Sea Level Rise. Exploratory workshop, Budapest

2006. június 12-17. CRONUS-EU Summer School „Applications of Cosmogenic Nuclides to Earth Surface Sciences.” Harkány

2007. szeptember 1-30. EGIDE Francia Állami Ösztöndíj, CEREGE, CRNS, Kozmogén Izotóp Labor, Aix en Provence, Franciország.

2008. június 1. – július 15. EGIDE Francia Állami Ösztöndíj, CEREGE, CRNS Kozmogén Izotóp Labor, Aix en Provence, Franciország.

2009. szeptember 3. – november 2. EGIDE Francia Állami Ösztöndíj, CEREGE, CRNS Kozmogén Izotóp Labor, Aix en Provence, Franciország.

2009-2010 Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj.

2010. június 8. – július 7. EGIDE Francia Állami Ösztöndíj, CEREGE, CRNS Kozmogén Izotóp Labor, Aix en Provence, Franciország.

2010-2011, 2013-2015 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2014. Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) támogatása az EGU 2014 Kongresszuson, Bécs.

 

Díjak, kitüntetések:

 

2003. Legjobb poszter prezentáció, 4th Stephan Müller topical conference of the European Geosciences Union, Cheile Butii, Romania

2006. MTA, Szádeczky-Kardoss Elemér publikációs díj, 1. helyezett

2015. Akadémiai Ifjúsági Díj

 

Projekt részvétel:

 

OTKA T029798 (2000-2003), „Késő-miocén – negyedkori szerkezetalakulás és felszínfejlődés a Gödöllői-dombságban és környezetében” című pályázatban.

OTKA T038297 (2002-2005), „Tata-Porhanyó, középső paleolit lelőhely” című pályázatban.

Topo-Europe, 4D Topography evolution in Europe programban (2005-2007)

OTKA F043715 (2003-2006), „Neotektonika szerepe a Magyar középhegység fiatal morfostrukturális fejlődésében” című pályázatban.

OTKA K062478 (2005-2009), „A szél hatása a késő-neogén – negyedidőszaki üledékképződésre és a domborzat alakulására a Magyar-középhegységben és előterében” című pályázatban.

OTKA K068219 (2007-2011), „A Gödöllői-dombság és a Duna-teraszok negyedidőszaki képződményeinek komplex összehasonlító vizsgálata: morfotektonikai és őskörnyezeti rekonstrukciós tanulmányok” című pályázatban.

FR-32/2007 számú francia-magyar TÉT pályázatban (2008-2009) a CEREGE (Aix en Provence), a MÁFI és az ELTE együttműködésében: Deflációs formák kormeghatározása helyben keletkező kozmogén izotópokkal.

OTKA NK 83400 (2011-2015) „SourceSink Magyarország - A hordalékszállítás mennyiségi vizsgálata Magyarországon; komplex vizsgálat az üledékforrástól a medencékig” című pályázatban.

TÉT_11-2-2012-0005 számú francia-magyar TÉT pályázatban (2012-2013) a CEREGE (Aix en Provence), a MÁFI és az ELTE együttműködésében: „Duna menti teraszfelszínek datálása kozmogén izotópos és OSL mérésekkel: módszertani tapasztalatcsere és a mérések kalibrációja".FR-32/2007 számú francia-magyar TÉT pályázatban (2008-2009) a CEREGE (Aix en Provence), a MÁFI és az ELTE együttműködésében: Deflációs formák kormeghatározása helyben keletkező kozmogén izotópokkal.

NKFI K 119309 (2016-2020) "Különböző geomorfológiai rendszerek közötti késő-pleisztocén és holocén kapcsolatok feltárása a Kárpát-medence DK részén"

Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. BAF-I-5/2016 számú (2016-2017), a ,,Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása, az I. felszíni kutatási fázis 2. szakaszinak kivitelezése"
 

Projektvezetés:

 

OTKA PD 83610 (2011, 2013-2016) „Duna teraszok kormeghatározása kozmogén 10Be izotóppal, a tektonika és a klíma hatása a negyedidőszaki folyóbevágódásra Magyarországon” című pályázat.

NKM-96/2014 és NKM-31/2015 számú MTA-CNRS kétoldalú pályázat (2014-2015), a CEREGE és az ATOMKI együttműködésével. „A Kárpátok eljegesedéseinek kronológiája és negyedidőszaki éghajlat rekonstrukció helyben keletkezö kozmogén Be-10 és C-14 izotópokkal” pályázat.

OMAA 90öu17 számú, „Vergleich Labore fur Datierung mit kosmogenem Aluminium und Beryllium (Budapest und Wien)” című pályázat (2015.04.01 - 2016.03.31).

NKFI FK 124807 (2017-2021) "A Balkán-félsziget negyedidőszaki fejlődéstörténetének vizsgálata glaciális és barlangi képződmények geokronológiai adatai alapján Macedóniában".

OMAA 98öu17 számú, "Datierung von Terrassenschottern der Donau südlich des Flughafen Wiens mit kosmogenem 26Al und 10 Be" című pályázatban (2018.04.01 - 2019.09.31)

 

Oktatási tevékenység:

 

2000-2013. ELTE TTK FFI Természetföldrajzi Tanszék (doktorandusz, tanársegéd, majd adjunktus)

Oktatott tárgyak: Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajza, Belső erők földrajza, Új irányzatok a negyedidőszak kutatásában, Geomorfológiai szintézis, Terepi és labor módszerek a negyedidőszak kutatásban, terepgyakorlatok

2013- ELTE TTK FFI, meghívott előadó az Új irányzatok a negyedidőszak kutatásában, Izotóp geokronológia és Negyedidőszaki geokronológia kurzusokon.

 

 

Teljes publikációs jegyzék

 

 

Fontosabb publikációk

 

Utolsó frissítés: 2016. szeptember