Archeometriai kutatások

A HUN-REN CSFK Földtani és Geokémiai Intézetben (korábbi nevén MTA Geokémiai Kutatólaboratórium, illetve MTA (CSFK) Geokémiai Kutatóintézet) a kulturális örökség kutatása az 1990-es évek eleje óta folyik. Ezen időszak alatt nagy gyakorlatra tettünk szert a kerámia, máz, üveg, kőzet, habarcs-vakolat, fém, csont régészeti leletek és műtárgyak elemzésének területén úgy a technológiai, mint a genetikai kutatásokban. Emellett jelentős szerepet vállalunk az épületek anyagai és felületei mállási folyamatainak feltárásában.

Számos, utóbb világhírnévre szert tett, régészeti leletegyüttes feldolgozásában közreműködve, az intézet fontos tényezőjévé vált az archeometriai, régészeti, művészettörténeti és az ezekkel szorosan összefüggő restaurátori (restaurálástudományi) és műemlékvédelmi tevékenységnek.

 

A csoport kutatási eredményei jelentős szerepet kaptak:

- az ország kiemelt műemlékeinek restaurálását előkészítő munkáiban, pl. Fertőd, Esztergom, Feldebrő, Ják, Ócsa, Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely, Budavári Nagyboldogasszony-templom, valamint számos helyről származó Zsolnay-épületkerámiák konzerválásában,

- jelentős régészeti és múzeumi gyűjtemények kőzet, kerámia, üveg és fém anyagú tárgyainak feldolgozásában és restaurálását-konzerválását előkészítő munkáiban, pl. Aquincum, Gorsium, Eger, Budakalász, Alsóhetény, Zalavár, valamint számos múzeum, többek között a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum gyűjteményei.

Hírek, események:

2024

A bioarcheológiai kutatások integrálása a kutatócsoport munkájába. A kutatócsoport neve Archeometriai és Bioarchaeológiai Kutatócsoportra változik.

 

 

2023. szeptember 26.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG A PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓPBAN

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága és a CSFK Földtani és Geokémiai Intézet közös szervezésében

program

 

 

2022. november 24.

Magyar részvétel a 43. Nemzetközi Archeometriai Szimpóziumon és az Európai Régészek Szövetségének 28. éves találkozóján

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága szervezésében

program

 

 

2021. november 30.

„Szeresd a magad kis mesterségét...” – Az archeometria szerepe a régészetben, a művészettörténetben és a restaurálásban

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Archeometriai Műhelye és a Magyar Nemzeti Múzeum közös szervezésében Tóth Mária emlékére

program

publikáció Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2022 XIX/2 szám

 

 

2019. december 2.

ARCHEOMETRIA : TRADÍCIÓ és INNOVÁCIÓ

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága és a CSFK Földtani és Geokémiai Intézet közös szervezésében

program

publikáció — Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2020 XVII/1 szám

 

 

2018. november 14-15.

A nemes- és színesfémek régészete, története, és néprajza  a Kárpát-medencében — Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések

Interdiszciplináris konferencia az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság, MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság és az MTA X. Osztály GÁK Archeometriai Albizottság közös szervezésében

konferencia-felhívás

meghívó/program

absztraktkötet

publikáció — Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2019 XVI/1 szám

könyv — Cseh F., Kiss V., Szulovszky J. (szerk.): A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében, Budapest, 2021

 

 

2018. január 10.

könyvbemutató (Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem)

meghívó

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum közös kiadásában, az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelent a

Tóth Mária tiszteletére kiadott Interdiszciplinaritás — Archeometriai, régészeti és művészettörténeti tanulmányok c. kötet Ridovics Anna, Bajnóczi Bernadett, Dági Marianna és Lővei Pál szerkesztésében.

könyv: tartalomjegyzék

 

2017. november 29.

ARCHEOMETRIA — kulturális örökség — restaurálástudomány

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága és az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet közös szervezésében

program

publikáció — Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2018 XV/1 szám

 

2016. november 30.

AZ ARCHEOMETRIAI KUTATÁS TÁGULÓ KÖREI II.

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Archeometriai Műhelye és a Magyar Nemzeti Múzeum közös szervezésében

program

publikáció — Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2016 XIII/4 szám

 

2016. október 24-25.

AZ ARHEOMETRIAI MÓDSZEREK JELENTŐSÉGE A MÚZEUMI KERÁMIAGYŰJTEMÉNYEK VIZSGÁLATÁNÁL

Nemzetközi szakmai továbbképzés a Magyar Nemzeti Múzeum, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum és az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Kutatóintézet közös szervezésében

program és jelentkezési lap

 

2015. november 24.

Prof. Dr. Ernst Pernicka (Curt-Engelhorn-Zentrum Archäeometrie gGmbH, Mannheim & Institut für Geowissenschaften, Universität Heidelberg) rövidkurzusa a Seuso Kutatási Projekt keretében

meghívó

 

2015. november 10.

AZ ARCHEOMETRIAI KUTATÁS TÁGULÓ KÖREI

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága és az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet közös szervezésében

program

publikáció — Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2015 XII/3 szám

 

2014. november 27.

Mikroszkóptól a reaktorig: az utóbbi évtizedek fejlődése a régészeti fémleletek analitikájában

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága és az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet közös szervezésében

program

publikáció — Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2015 XII/1 szám

 

2013. november  19.

MÚLT-JELEN-JÖVENDŐ — ARCHEOMETRIA AZ OKTATÁSBAN FIATAL KUTATÓK ÉS EGYETEMI HALLGATÓK MUNKÁJÁNAK TÜKRÉBEN

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága, az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet és a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Archeometriai Műhelye közös szervezésében

program

publikáció — Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2014 XI/1 szám

 

2013

Az Archeometria Kutatócsoport a CSFK Földtani és Geokémiai Intézet akkreditált kutatócsoportja.

 

2012. november 15.

MAGYAR RÉSZVÉTEL A LEUVENI 39. ARCHEOMETRIAI SZIMPÓZIUMON

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága, az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet és a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Archeometriai Műhelye közös szervezésében

program

publikáció —  Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2013 X/1 szám

 

2011. november 17.

Archeometria határok nélkül — Nemzetközi együttműködések eredmé-nyeinek bemutatása

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága és az MTA Geokémiai Kutatóintézet közös szervezésében

program

publikáció — Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2012 IX/1 szám

 

2010. november 17.

Magyar archeometriai előadások a budapesti „IMA 2010” világkonferen-cián

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Munkabizottsága és az MTA Geokémiai Kutatóintézet közös szervezésében

program

publikációk — Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2011 VIII/1 szám

 

2009. november 12.

Természettudományos vizsgálatok régészeti és művészettörténeti alkalmazása fiatal kutatók előadásában

Előadóülés az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Munkabizottsága, az MTA Geokémiai Kutatóintézet és az MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet közös rendezésében

program

publikációk — Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2009 VI/4 szám

 

2008-ban megalakult az Archeometriai Munkabizottság az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának keretén belül

beszámoló az Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2008 V/2 számában

 

2008. november 19.

A geokémiai interpretáció jelentősége az archeometriai kutatásban

Előadóülés az MTA Geokémiai Kutatóintézet szervezésében

program

az előadások rövid összefoglalói

képek az előadóülésről

publikációk — Archeometriai Műhely c. elektronikus folyóirat 2009 VI/1 szám

 

 

 

Utolsó frissítés: 2024. május 8.