A globális felmelegedés és az ahhoz kapcsolódó várható klímaváltozás a jelen kutatási irányvonalak egyik társadalmilag legnagyobb jelentõséggel bíró ágazata. A várható tendenciák biztosabb becsléséhez fontos adatokat szolgáltat a múltbeli események elemzése. A globális folyamatok viszonylag jól ismertek, viszont a regionális és lokális jelenségek modellezése új adatokat igényel. A Kárpát-medence részletes paleoklimatológiai elemzése fontos adatokat szolgáltathat a várható tendenciák modellezéséhez. Ugyanakkor általános probléma, hogy a paleoklimatológiai információt rejtõ képzõdmények geokémiai rekordjának értelmezése számos problémát rejt magában, ami a levont következtetéseket nagyban gyengíti. A megoldást a több, különbözõ képzõdmény elemzése jelentheti, hiszen a kérdéses képzõdmények az azonos környezeti körülményeket különbözõ mértékben tükrözik. A Geokémia & Paleoklíma Kutatócsoport tagjai számos képzõdmény vizsgálatával foglalkoznak (nagy kihalási események szelvényei, édesvízi mészkövek, barlangi képzõdmények, kagylóhéjak, talajok és felszín alatti vizek). A Kutatócsoport munkájának várható eredménye a földtörténeti közelmúlt klímaváltozási folyamatainak egységes szemléletû geokémiai modellezése.